Termeni și Condiții

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Lynx Business Advisory SRL și Șerban Ana-Maria-Loredana – Traducător colectează și procesează datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Rolul acestei Notificări este de a explica modul și scopul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate. Vă rugăm să citiți cu atenție această Notificare.

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul utilizării datelor cu caracter personal

Lynx Business Advisory SRL și Șerban Ana-Maria-Loredana – Traducător colectează si prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • prestarea serviciilor de traducere sau interpretare
 • identificarea dumneavoastră și menționarea datelor dumneavoastră în documentele contractuale (contract, factură, chitanță, cerere servicii traducere legalizată etc.)
 • informare privind serviciile oferite (transmiterea de oferte tehnice și financiare)
 • soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților
 • comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate
 • recuperarea creanțelor

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare din scopurile menționate mai sus are ca bază:

 • încheierea și executarea contractului de traduceri și interpretare
 • o obligație legală
 • consimțământul dumneavoastră scris – în formă fizică (hârtie) sau electronică (e-mail)

Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale)
 • furnizorii implicați in mod direct/indirect în procesul de prestare a serviciilor de traduceri și interpretare (ex. traducători angajați sau colaboratori, specialiști IT, notari, avocați etc.)
 • instituții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul traducerilor, dacă legislația stipulează acest lucru

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate în arhiva fizică și/sau electronică a traducătorului, inclusiv memorii de traducere, pentru o durată nedeterminată de timp, cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel sau persoana vizată își exercită drepturile de mai jos.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentului 2016/679/UE, sunt:

 • dreptul de acces la datele personale care vă privesc
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe
 • dreptul de a vă retrage consimțământul
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe
 • dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor
 • dreptul de a va opune prelucrării
 • dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către Lynx Business Advisory SRL și/sau Șerban Ana-Maria-Loredana – Traducător pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră cu caracter personal către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice alte întrebări suplimentare cu privire la această Notificare sau în legătură cu utilizarea de către Lynx Business Advisory SRL și/sau Șerban Ana-Maria-Loredana – Traducător a datelor cu caracter personal, vă rugam sa ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail, numărul de telefon precum și scopul cererii.

Ne puteți contacta:

 • prin e-mail – la adresa: office@loredanaserban.ro
 • telefonic – la numărul: 0754479975
 • printr-o cerere transmisa prin poștă la adresa:
  • Lynx Business Advisory SRL: Sat Podu Pitarului, Comună Plătărești, Județ Călărași, România, Uniunea Europeană
  • Serban Ana-Maria-Loredana – Traducător: Drumul Binelui nr. 49, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 44, sector 4, București, România, Uniunea Europeană

 

Drepturi de Autor

Conținutul și structura acestui site web sunt protejate prin drepturi de autor. Este interzisă reproducerea, traducerea, distribuirea, publicarea sau vânzarea în orice mod a conținutului acestuia fără acordul prealabil în scris. Acest site web poate include link-uri către alte site-uri web, însă nu ne asumăm responsabilitatea privind conținutul respectivelor site-uri sau pagini web.

Declinare de Responsabilitate

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele pe care dumneavoastră sau orice altă parte le puteți/poate suferi în urma utilizării acestui site web și a informațiilor pe care acesta le conține, cauzate de erori, omisiuni, întreruperi în funcționalitate, viruși sau orice alți factori similari.

Toate informațiile incluse în acest site web sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea prestatorului în lipsa unor acorduri ulterioare.

Orice persoană care dorește să procure unul din serviciile  prezentate în cadrul acestui site web este rugată să contacteze prestatorul prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului web, respectiv telefonic sau prin e-mail, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului în cauză cât şi asupra condițiilor contractuale, a tarifelor şi informațiilor tehnice sau de altă natură. Ne rezervam dreptul asupra onorării comenzilor în funcție de volum, client, complexitate, etc.

Acest site web poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri web considerate utile în legătură sau nu cu conținutul acestuia şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri web (ex. LinkedIn, Facebook), iar ca urmare a acestui fapt puteți primi conținut publicitar.

Jurisdicție

Orice litigiu determinat sau legat de utilizarea acestui site web, de conținutul său sau de materialele trimise va fi guvernat de legislația română aplicabilă. Ne rezervăm în totalitate dreptul de a modifica conținutul și condițiile de utilizare a site-ului web, iar noile condiții devin aplicabile în momentul în care acestea sunt publicate pe site-ul web.

Toate drepturile rezervate, 2021 © Loredana Șerban & Lynx Business Advisory