Servicii

Traducere Autorizată

Aveți nevoie de traduceri autorizate?

Autoritățile statului vă solicită traducerea autorizată a actelor pentru a vă procesa solicitările?

Traducerea autorizată este acea traducere vizată cu semnătura și stampila traducătorului autorizat de Ministerul Justiției din România.

Aceste tipuri de traduceri sunt utilizate de obicei în relație cu instituțiile și autoritățile de stat, din România, din Uniunea Europeană și din străinătate.

Exemple de documente pentru care se solicită traducere autorizată:

Traducere Legalizată

Aveți nevoie de traduceri legalizate?

Autoritățile statului vă solicită traducerea legalizată a actelor pentru a vă procesa solicitările?

Traducerea legalizată este acea traducere vizată cu semnătura și ștampila traducătorului autorizat de Ministerul Justiției din România, la care se adaugă încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului autorizat care a efectuat traducerea respectivă, vizată de un notar public în condițiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 și a Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Aceste tipuri de traduceri sunt utilizate de obicei în relație cu instituțiile și autoritățile de stat, din România, din Uniunea Europeană și din străinătate.

Exemple de documente pentru care se solicită traducere legalizată:

Interpretare la Notar

Aveți nevoie de serviciile unui interpret autorizat?

Pentru încheierea de acte notariale în România, cetățenii UE și cei străini trebuie să utilizeze serviciile unui interpret autorizat de Ministerul Justiției din România, fie pentru limba maternă, fie pentru o altă limbă pentru care dețin competențe suficiente (citire, scriere, ascultare, înțelegere) – adesea limba engleză.

Interpretul are rolul de a intermedia comunicarea între persoana interesată și notarul public, mai exact are rolul de a oferi asistență la citirea actelor, la adresarea întrebărilor și la obținerea unei bune înțelegeri a problematicilor de ordin juridic în relație cu notarul public.

Cele mai frecvente ocazii sunt încheierea de acte privind înființarea de societăți comerciale, modificarea actelor privind societățile comerciale, procuri, declarații, specimene de semnătură, contracte de vânzare-cumpărare ș.a.

Serviciul de interpretare mai este utilizat și în relație cu:

Serviciul de interpretare autorizată se desfășoară la sediul unui birou notarial sau la sediul unei autorități publice.

Traducere & Retroversiune

Ofer servicii de traducere (română / engleză) și retroversiune (engleză / română) online / de la distanță pentru clienți persoane fizice sau juridice, din România, din Uniunea Europeană și din străinătate.

Corectură & Revizie

Ofer servicii de corectură și revizie pentru traducerile și retroversiunile realizate de alți traducători.

Localizare | Transcreație | Copywriting

Localizarea înseamnă adaptarea conținutului documentelor pentru publicul țintă. Localizarea este extrem de importantă în cazul textelor de marketing, unde traducerea simplă, deși corectă, nu reușește să transmită pe deplin mesajul către publicul țintă.

Serviciile de localizare pe care le ofer vizează traducerile din limba engleză în limba română pentru materiale precum:

Transcreația reprezintă adaptarea conținutului unui text la un nou public țintă, schimbarea elementelor din material și a mesajelor necesare pentru a întreține același impact emoțional global. În marketing și publicitate se dorește mai mult decât informarea publicului țintă. Campaniile de marketing sunt fundamentate de o combinatie de elemente emoționale subtile, care trebuie surprinse, acestea fiind influențate de cultură, context, credințe, cutume etc.

Copywriting-ul este procesul de redactare a materialelor de marketing și de promovare care motivează și antrenează clienții vizați să realizeze o anumită acțiune, cum ar fi să cumpere un produs sau serviciu, să acceseze un link, să se programeze pentru o consultație sau să doneze pentru o cauză. Este un serviciu necesar celor care vor să dezvolte afaceri în online.

Scriere la Comandă (ghostwriting)

Ghostwriting-ul este procesul prin care cineva scrie un text pentru altcineva și își cedează toate drepturile de autor acelei persoane. Aceasta reprezintă o activitate atât etică, cât și legală, care are la bază o colaborare strânsă între client și scriitor.

Ofer servicii de ghostwriting pentru scrierea de cărți în domeniul stilului de viață (lifestyle), în domeniul afacerilor (business), pentru articole de blog, prezentări ș.a.

Scriere Tehnică

În domeniul scrierii tehnice mă ocup de scrierea de:

Servicii Conexe