Soluții

Servicii pentru Companii

Ofer servicii dedicate companiilor pe bază de contract de servicii, cu eliberare de factură fiscală lunară sau per proiect, cu plata prin bancă, cu un termen de plată de până la 30 de zile.

Clientul beneficiază de consultanță în ceea ce privește convenirea asupra terminologiei de specialitate.

Solutii Servicii Companii
Solutii servicii sector public

Servicii pentru Sectorul Public

Ofer consultanță gratuită privind evaluarea nevoilor reale ale instituției în domeniul serviciilor de traducere.

Ofer servicii dedicate instituțiilor din sectorul public pe bază de contract de servicii, cu eliberare de factură fiscală lunară sau per proiect, cu plata prin bancă, cu un termen de plată de până la 30 de zile.

Servicii pentru Persoane Fizice

Ofer servicii de traducere persoanelor fizice pe bază de cerere/comandă de servicii de traducere, cu eliberare de factură fiscală per proiect sau document, cu plata prin bancă, cu un termen de plată de până la 3 de zile.

Serviciile includ și consultanță gratuită privind părțile terțe în relație cu care se vor utiliza documentele sau procedurile suplimentare necesare (ex. autorizare, legalizare, apostilare, supralegalizare, aplicare dată certă, realizare copie legalizată etc.)

Solutii servicii persoane fizice