Întrebări Frecvente

Da. Recomandările pot fi furnizate la cerere.

 • SDL Trados Studio Freelance Plus 2021
 • MemoQ 9.7
 • MemSource Cloud
 • Microsoft Office 2019 (Word, PowerPoint, Excel, Outlook)
 • Microsoft Visio
 • GNU Image Manipulation Program 2.10.18 (GIMP)
 • Baza de date multilingvă cu terminologie specifică UE
 • Resurse UE pentru traducere și redactare
 • Portalul lingvistic Microsoft
 • ProZ.com
 • Reverso
 • DeepL (Linguee)
 • Site-urile web ale autorităților și instituțiilor publice din România și din statele unde sunt redactate documentele sursă
 • Legi, directive, reglementări online și offline
 • Glosare oficiale specializate
 • Dicționare specializate în formă electronică sau fizică etc.

Transfer bancar sau plată online, prin platforme de plată precum PayPal sau TransferWise.

Apostila este un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției. În România se pot apostila doar acte emise de autoritățile române. Indiferent că se apostilează o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie să fie emis de autorități din România. Procedurile de apostilă și supralegalizare se realizează la Camera Notarilor Publici, care aplică apostila și supralegalizarea pe acte notariale sub forma înscrisurilor autentice, cu dată certă, cu legalizare de semnătură, copii legalizate ale actelor oficiale române, traduceri legalizate ale actelor oficiale române. Documentele întocmite de agenții diplomatici sau consulari sunt scutite de apostilă/supralegalizare. Procedura de apostilare generează costuri suplimentare, cum ar fi taxele legale și costul deplasărilor la și de la autoritatea compententă.

Țările membre ale Convenției de la Haga: Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia-Herțegovina, Botswana, Brunei Daressalam, Bulgaria, China RAS Honkong, China RAS Macao, Cipru, Columbia, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Dominica, Ecuador, Estonia, Elveția, El Salvador, Fidji, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, Moldova, Insula Marshal, Mauritius, Mexic, Monaco, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă, Olanda, Panama, Polonia, Portugalia, România, Federaţia Rusă, Saint Vicent şi Grenadine, Santa Lucia, Saint Kitts și Nevis, San Marino, Samoa, Serbia şi Muntenegru, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, SUA, Ucraina, Ungaria, Venezuela.

Supralegalizarea este o procedură prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are încheiate tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor, faptul că actul notarial supus procedurii este un act oficial, veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe act.

Ministerul Afacerilor Externe supralegalizează originalul urmatoarelor tipuri de acte: certificate de naștere format nou, certificate de căsătorie format nou, certificate de deces format nou, certificate de cazier judiciar și certificate de cazier auto (în perioada de valabilitate de 6 luni), certificate de rezidență fiscală redactate atât în limba română cât și în limba engleză (eliberate de administrațiile finanțelor publice), adeverințe prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei sau statutul juridic față de statul român (eliberate de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor), actele de studii preuniversitare, actele de studii superioare, documente care atestă calitatea de persoană școlarizată pe teritoriul României (pentru cetățenii străini), adeverințe medicale, certificate de botez/cununie (vizate în prealabil de Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național), adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă (vizate în prealabil de Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale), adeverințe de calificare în diferite meserii (vizate în prealabil de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă).

Un traducător poate traduce, de obicei, între 2.000 și 2.500 de cuvinte pe zi, însă acest volum va depinde de gradul de dificultate al textului, deoarece cercetarea terminologiei corecte pentru un text tehnic foarte specializat va dura de obicei mai mult decât cercetarea pentru un text mai puțin tehnic.

Da, absolut toate materialele sunt tratate în confidențialitate. Confidențialitatea se păstrează chiar dacă în urma evaluării acestora veți decide să lucrați cu un alt prestator. La cerere, putem încheia și un acord de confidențialitate.

Traducerea se tarifează la cuvânt sau la pagină, în lei (RON) sau în euro (EUR).

1 pagină = 300 de cuvinte = 2.000 caractere cu spații

Articole Recente